Webbpolicy

Materialet på denna webbplats tillhandahålls av Munters AB (publ) (Munters) som en service till företagets intressenter i syfte att ge generell information om koncernen och dess verksamhet. Genom att besöka denna webbplats, ger du ditt samtycke till nedanstående villkor. Om du inte accepterar dem, bör du inte använda webbplatsen eller ladda ned något material från den.

Syfte med webbplatsen

Munters betraktar Internet som den viktigaste kanalen till sina intressenter, primärt kapitalmarknaden, dvs. finansiella analytiker, ekonomijournalister och institutionella investerare och aktieägare, men även övrig media, affärspartners, kunder, konsumenter, potentiella nya medarbetare samt alla våra befintliga medarbetare världen över.

Webbplatsen är avsedd endast för att ge information om företaget och dess verksamhet. Innehållet på webbplatsen ska inte betraktas som ett säljerbjudande, eller ett förslag till att köpa några produkter från Swedish Match eller något av dess dotterbolag. Sådana produkter säljs endast i enlighet med de lagar som gäller för landet där de säljs.

Ansvarig utgivare

Munters AB har utsett Andreas Olofsson, VP HR & Corporate Communications till ansvarig utgivare för webbplatsen.

Frånsägande av ansvar

Informationen på webbplatsen är generell och får inte utgöra enda grund för beslut i viktiga frågor. Munters arbetar ständigt för att webbplatsen ska vara korrekt, komplett och uppdaterad. Emellertid kan till exempel skrivfel, yttre påverkan och tekniska fel resultera i missledande information. Detta innebär att Munters inte kan garantera och inte ta ansvar för att informationen är korrekt, komplett och uppdaterad. Allt som laddas ner från webbplatsen, eller någon annan webbplats som länkats vidare till, sker efter eget gottfinnande och på egen risk. Du är ensam ansvarig för eventuell åverkan på ditt datasystem eller förlust av data som orsakats av en nedladdning.

Begränsning av ansvar

Informationen på webbplatsen tillhandahålls i befintligt skick utan någon uttalad eller underförstådd garanti av något slag. Under inga omständigheter kan Munters eller något av dess dotterbolag hållas ansvariga för skador som kan ha uppkommit vid användandet av, eller oförmåga att använda informationen på webbplatsen eller på någon webbplats som länkats vidare till.

Länkar till externa webbplatser

Webbplatsen innehåller länkar till andra webbplatser. Länkarna tillhandahålls som en service. Några av dem hanteras av tredje part. Observera att Munters inte ansvarar för innehållet på någon annan webbplats och inte heller för produkter eller tjänster som erbjuds på andra webbplatser. Munters uppmanar besökaren att uppmärksamma när denne lämnar webbplatsen och att läsa den eventuella policyn för varje ny webbplats.

Aktiekursinformation

Aktieinformationen levereras av SIX AB. Aktiekurser och övrig information är endast avsedda som information och inte som underlag för aktiehandel. Munters tar inte ansvar för fel orsakade av fel i dataöverföringen, förseningar eller andra fel. Företaget tar inte heller ansvar för handlingar orsakade av informationen. Aktiens historiska utveckling är inte en garanti för framtida utveckling. 

Analytiker

På webbplatsen listas analytiker som kontinuerligt följer Munters. Notera att dessa analytikers estimat, prognoser eller andra åsikter inte representerar Munters eller dess företagsledning. Detta innebär att Munters inte kan garantera och inte ta ansvar för att informationen är korrekt, komplett och uppdaterad.

Besökarintegritet

Munters respekterar varje besökares integritet. Följande klausul är avsedd att hjälpa dig förstå vilken slags information vi samlar in från webbplatsen, och hur vi hanterar den.

 

Cookies
Enligt den svenska lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft i juli 2003, ska alla som besöker webbplatser informeras om vad cookies används till på webbplatsen och ges möjlighet att vägra sådan användning. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och innehåller textinformation. Cookies används för vissa funktioner som förbättrar webbplatsen för användaren. Det finns två typer av cookies, permanenta och så kallade session cookies. De permanenta cookies som finns på Munters webbplats används för vår prenumerationstjänst samt för generell statistikmätning. I prenumerationstjänsten används cookien för att besökaren ska kunna spara sina inloggningsuppgifter i en profil och därmed slippa fylla i sina kontaktuppgifter vid varje beställningstillfälle. I statistikmätningen används cookien för att mäta unika besök samt öka förståelsen för besökarens beteende i syfte att förbättra navigerbarhet och att förenkla sökandet av information på Munters webbplats. Sessionscookies lagras inte permanent på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare. Under tiden du är inne och surfar på en sida, skickas den här cookien mellan din dator och servern för att kunna koppla information, som till exempel vilket språk du har valt.

Om du inte accepterar användning av cookies på vår webbplats enligt beskrivningen ovan, kan du ändra inställningen på din dator genom att gå till dokumentversionen för din webbläsare under verktyg, Internet-alternativ, sekretess. Använd skjutreglaget för att ändra sekretessnivån på din dator. Observera att möjligheten att hantera prenumerationer på Munters webbplats då tas ur bruk.

Hantering av personuppgifter

Munters AB (org nr 556041-0606) behandlar dina personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). Munters AB kommer att använda och spara dina personuppgifter för att tillhandahålla den ovan beskrivna prenumerationstjänsten och för att kunna erbjuda dig liknande tjänster när de blir tillgängliga. Informationen hanteras av Munters AB. Ingen utanför Munters-koncernen, kommer att ha tillgång till dina personuppgifter. Om du vill uppdatera, rätta eller ta bort dina uppgifter från vårt register, kan du kontakta oss genom att maila till info@munters.com eller skriva till Munters AB, Box 430, 191 24 Sollentuna. Du har även rätt att en gång per kalenderår kostnadsfritt få information om vår användning av dina personuppgifter. 

Prenumerationsvillkor

När en användare önskar prenumerera på information från Munters, t.ex. pressmeddelanden eller ekonomiska rapporter, efterfrågas de kontaktuppgifter som behövs för att utföra den efterfrågade tjänsten. I övrigt används e-postadressen inte till att skicka annan, oönskad information.

Immateriella rättigheter

Alla namn, logotyper och varumärken på webbplatsen ägs av Munters, dess dotterbolag, licenshållare eller samarbetspartner. Munters immateriella rättigheter får användas endast i enlighet med tillståndet givet genom policyn för webbplatsen eller efter skriftligt tillstånd från Munters. Obehörig användning eller distribution av innehållet på webbplatsen kan bryta mot copyright-, varumärkes- och/eller annan svensk eller utländsk lagstiftning och kan bli föremål för rättsliga åtgärder. Du har rätt att bläddra igenom webbplatsen och ladda ner kopior av innehållet för privat, icke-kommersiellt bruk förutsatt att du inte tar bort copyrightuppgifter eller annat meddelande som finns på informationen du laddar ner. Du har inte rätt att ändra, använda eller sända vidare informationen för kommersiella ändamål. Media har rätt att kostnadsfritt använda material från bildarkivet för redaktionella ändamål utan vidare godkännande.

Jurisdiktion

Svensk lag styr denna policy och hur du använder webbplatsen. Du godkänner oåterkalleligen svensk jurisdiktion för alla aktiviteter som är ägnade att tillämpa denna policy.

Övrigt

Munters har rätt att ändra denna policy när som helst och efter eget gottfinnande. Om någon del av denna policy visar sig vara olaglig, ogiltig, icke tillämplig eller av någon anledning icke möjlig att upprätthålla får giltigheten och upprätthållandet av de återstående delarna inte på något sätt påverkas därav eller försämras. Tack för besöket.

 

 
  • Munters AB | Isafjordsg 1, Kista Entré | P.O. Box 1188 | S-164 26 Kista| Sweden | Reg no 55 60 41 - 06 06 | © Munters 2011